alle artikels
Zelfbeschikking
Rechten van de mens
(Zelf)zorg
PATIËNTENRECHTEN
WILSVERKLARING
BEHANDELINGEN WEIGEREN

Wijziging negatieve wilsverklaring

Vrijzinnig Limburg
08.01.21

Een negatieve wilsverklaring is een document dat je nu opstelt en dat in werking treedt wanneer je jouw wil niet meer kan uiten. Hiermee kan je op voorhand behandelingen en onderzoeken weigeren. Zo'n negatieve wilsverklaring kan je zelf schriftelijk opstellen of je kan gebruik maken van een modeldocument. Sinds kort kwam er een wijziging in het modeldocument van de negatieve wilsverklaring. Welke wijziging dat is, lees je hier.

Wat is een wilsverklaring?

Een wilsverklaring is een document waarop je schriftelijk aangeeft wat jouw wensen zijn omtrent jouw levenseinde. Hierdoor kunnen zorgverleners rekening houden met jouw wil wanneer je deze niet langer zelf kan uitdrukken. 

Er bestaan in België vijf wilsverklaringen die je voorafgaand kan opstellen. De negatieve wilsverklaring behoort hiertoe. Andere wilsverklaringen zijn: de wilsverklaring betreffende orgaan-, weefsel- en celdonatie, de wilsverklaring bij onomkeerbare coma, de wilsverklaring omtrent de wijze van de teraardebestelling en de wilsverklaring betreffende lichaamsschenking aan de wetenschap

Wat is een negatieve wilsverklaring? 

Dit is een wilsverklaring waarmee je voorafgaand behandelingen en onderzoeken kan weigeren voor wanneer je niet meer wilsbekwaam bent. Dit document kan je volledig zelf opstellen of met behulp van een modeldocument. Het kan gaan om het weigeren van kunstmatige toediening van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, een ziekenhuisopname, een scan, een onderzoek,…

Artsen zijn wettelijk verplicht om de negatieve wilsverklaring te respecteren omdat dit een onderdeel is van onze patiëntenrechten.

Een wijziging

Zoals hierboven vermeld kan je via de negatieve wilsverklaring behandelingen weigeren. Een aantal van deze zaken, die niet enkel levensverlengend zijn, maar ook zorgen voor comfort, stonden expliciet vermeld op het modeldocument. Zie hieronder: 

Indien ik niet langer mijn wil kan uitdrukken ....................

Wil ik geen levensverlengende behandeling, maar enkel comfortbehandeling. Ik wil geen onderzoeken meer tenzij
ze mijn comfort zouden kunnen verbeteren.
Daarenboven wil ik geen:
O antibiotica
O kunstmatige toediening van vocht en voeding
O chemotherapie
O bestraling
O operatie
O kunstmatige beademing
O nierdialyse
O reanimatie
O intensieve zorg
O opname in een ziekenhuis
O andere behandeling (vul zelf in):

Uit de praktijk blijkt dat de vermelde behandelingen of onderzoeken in het kader van comfortzorg vaak allemaal werden aangeduid. Mogelijk met de bedoeling om geen van deze behandelingen of onderzoeken te krijgen in functie van levensverlengende behandelingen. Dit wordt echter in de alinea erboven al bevestigd. Bij het aanvinken ervan, weiger je deze behandelingen en onderzoeken uitdrukkelijk in het kader van comfortzorg. Om toekomstige misverstanden te vermijden, zijn deze opties weggehaald. Zie hieronder: 

Indien ik niet langer mijn wil kan uitdrukken ....................

Wil ik geen levensverlengende behandeling, maar enkel comfortbehandeling. Ik wil geen onderzoeken meer, tenzij ze mijn comfort zouden kunnen verbeteren.

Daarenboven wil ik zelfs indien hierdoor mijn comfortzorg mogelijk in het gedrang komt geen ....................

Wilsbekwaam? 

Iedereen is wilsbekwaam, tenzij een deskundig arts heeft vastgesteld dat iemand voor het nemen van een bepaalde beslissing in een bepaalde situatie wilsonbekwaam is. Je bent wilsbekwaam als je beschikt over redelijke kennis en in staat bent de gevolgen van een bepaalde handeling, situatie of besluitvorming te overzien. Een arts dient de wilsbekwaamheid van de patiënt te toetsen alvorens deze de patiënt vraagt een beslissing te nemen aangaande een behandeling.

Iemand kan wilsonbekwaam zijn bij coma, dementie, verwardheid, een hersentumor,… 

LEIF

LEIF (LevensEinde InformatieForum) is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Het is ontstaan als een open forum voor zorgverleners, patiënten en hun familie omdat het snel duidelijk werd dat slechts weinigen onder hen vertrouwd zijn met de inhoud van deze wetten.

LEIF Limburg

LEIF Limburg is een provinciaal initiatief, waarbij we de visie van LEIF verder willen ondersteunen en verspreiden in onze provincie. Daarvoor doen we beroep op gemotiveerde vrijwilligers.

Een persoon met dementie heeft kanker met een uitzaaiing op de slokdarm. Deze begint te groeien en dreigt de luchtpijp af te knellen, waardoor ademhalen bemoeilijkt wordt. Bij een wilsverklaring waarop 'operatie' niet is aangevinkt, laat je aan de arts de mogelijkheid om toch te opereren. De specifieke tumor wordt verwijdert, het ademen vergemakkelijkt en het comfort neemt niet verder af. Als 'operatie' was aangevinkt, zou dit aan de arts verboden zijn, ook al zou die dat als loutere comfortzorg zien.

Doe je het liever zelf vanuit jouw luie zetel, maar mis je wat bijstand? Bekijk dan zeker het informatiefilmpje van collega Ine op YouTube, deze vind je hieronder.

Voor meer informatie rond het levenseinde, de wilsverklaringen of het aanvragen van de LEIFkaart kan je terecht bij het huisvandeMens bij jou in de buurt of LEIF via www.leiflimburg.be of www.leif.be.

Wens je een negatieve wilsverklaring op te stellen?

Dit kan je gerust zelf! 

Zorg ervoor dat je meerdere exemplaren opmaakt: eentje voor de huisarts (deze komt terecht in het medisch dossier) en eentje voor de vertegenwoordiger (indien gekozen). Je kan zelf ook een exemplaar bijhouden. De huisarts en vertegenwoordiger dienen een origineel document te bezitten, dus geen kopie. 

Ga meteen aan de slag! 

Download het nieuwe modeldocument hier
Activiteitenboekje

Ontvang GRATIS het maandelijks activiteitenboekje in je brievenbus of via e-mail.

Vraag jouw exemplaar aan
Activiteitenboekje

Heb je vragen over onze Wijziging negatieve wilsverklaring? Neem dan contact met ons op.

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact op.

 Velden met een * zijn verplicht.

Captcha is vereist

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Bij Vrijzinnig Limburg is er heel wat te beleven. Mis geen enkele boeiende lezing, toffe workshop, zinvolle gespreksgroep of inspirerende tentoonstelling.

Captcha is vereist