alle artikels
Rechten van de mens
Gelijkwaardigheid
Maatschappelijk engagement
Denk mee!
Mensenrechten
Humanisme
Vrijzinnigheid

Vrijzinnig humanisme en mensenrechten

Vrijzinnig Limburg
08.01.21

Mensenrechten gelden voor iedereen, of dat zou toch zo moeten. Het zijn fundamentele rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, wie je ook bent of waar je vandaan komt. De Universele Rechten van de Mens werden voor het eerst vastgelegd in 1948 als reactie op de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Door het vastleggen van een minimumnorm voor menselijke waardigheid, werden voor het eerst politieke grenzen overschreden en konden mensenrechten op internationaal niveau worden vastgelegd. Omdat men het eens is over de morele verantwoordelijkheid van een menswaardig bestaan, krijgen deze rechten steun van over de hele wereld.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beschrijven doorheen 30 artikelen rechten als vrije meningsuiting, vrijheid van geloof en het zelfbeschikkingsrecht. Hierdoor is het mensenrechtenidee voor een groot deel verbonden met de vrijzinnig humanistische levensvisie. Vanuit deze visie is ieder mens immers vrij en gelijk geboren. Je bent zelf de meest aangewezen persoon om zin te geven aan je leven, zonder dwang of druk van anderen. Dit gelijkheidsbeginsel brengt ons naar andere belangrijke waarden van het vrijzinnig humanisme, zoals kritisch denken en dialoog. Met deze handvatten wordt de strijd aangegaan tegen elke vorm van discriminatie. Op die manier zijn UVRM geen abstract gegeven, maar een dagelijkse inspanning voor menselijke waardigheid.

In het kader van burgerrechten wordt vanuit de vrijzinnig humanistische gemeenschap actief gepleit voor de scheiding tussen kerk en staat. Zo kan de overheid vanuit een neutrale positie zorg dragen voor haar diverse bevolking. Deze verlichtingswaarden vind je ook terug in de dienstverlening van Vrijzinnig Limburg. Je kan er o.a. terecht voor informatie over de wilsverklaringen, de keuze om voor een vrijzinnig humanistische plechtigheid te kiezen en de mogelijkheid om in alle vrijheid te praten met een professional. Allerlei belangrijkste thema’s waarover je regelmatig lezingen en activiteiten kan bijwonen in heel Limburg.

De mensenrechten zijn dan wel 70 jaar, maar zijn nog altijd even straf. Gedurende deze 70 jaar heeft het document een belangrijke rol gespeeld als drukkingsmiddel tegen elke vorm van machtsmisbruik. Maar ook nu zijn de waarden van mensenrechten relevant en brandend actueel. Denk maar aan de vervolging van anders- of niet-gelovigen, menselijke waardigheid binnen migratie en armoede en het streven om abortus uit het strafrecht te halen. Als vrijzinnig humanisten willen we hier een tegengewicht aan bieden en de uitdaging aangaan voor een humane samenleving met aandacht voor menselijke waardigheid.

Activiteitenboekje

Ontvang GRATIS het maandelijks activiteitenboekje in je brievenbus of via e-mail.

Vraag jouw exemplaar aan
Activiteitenboekje

Heb je vragen over onze Vrijzinnig humanisme en mensenrechten? Neem dan contact met ons op.

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact op.

 Velden met een * zijn verplicht.

Captcha is vereist

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Bij Vrijzinnig Limburg is er heel wat te beleven. Mis geen enkele boeiende lezing, toffe workshop, zinvolle gespreksgroep of inspirerende tentoonstelling.

Captcha is vereist