alle artikels
Verhalen
Maatschappelijk engagement
Vrijwiligers
Ontmoeting

Nieuwjaarstoespraak Hasselt 2023

Vrijzinnig Limburg
30.01.23

Op de nieuwjaarsdrink van Vrijzinnig Punt Hasselt leverden Lut Machiels, voorzitter Vrijzinnig Punt en Sara Dubois, directeur/coach huizenvandeMens Limburg toespraken met een geëngageerde blik op onze maatschappij en tijdsgeest.

Lut Machiels, voorzitter Vrijzinnig Punt Hasselt

Lut Machiels, voorzitter Vrijzinnig Punt Hasselt

Interactie met andere ideeën, andere smaken, meningen,..., laat een maatschappij in welvaart leven, doet een samenleving floreren.
Als het gaat om mensen in nood, maakt het niet uit van waar ze komen, wie ze zijn of waarom. Het minste wat we kunnen verwachten van een beschaafd, rijk land als het onze, is eerst zorgen voor een bed, bad en boterham. En nadien de procedures afwerken.

Wij zijn hier samen in ons ontmoetingscentrum om te klinken op het nieuwe jaar. Een nieuw jaar waarin we met z'n allen hopen op een goede gezondheid, leuke dingen doen en genieten van het leven.

Maar de wereld rondom ons is in verandering. We worden overspoeld met twijfels, onzekerheden, oorlog, klimaatproblematiek, armoede... Kunnen we het ook positief bekijken? We hebben hier nog geen oorlog, geen hongersnood. We kunnen nog zeggen en denken wat we willen, en we kunnen zijn wie we zijn, met al onze kleine kantjes. Dit willen we graag zo houden. En om dat zo te houden is het belangrijk dat we ook anderen laten zijn wie ze willen zijn, dat we kunnen luisteren naar elkaar, open staan voor anderen, en verdragen dat die ander er een andere mening op nahoudt.

Als we naar de natuur kijken, zien we dat diversiteit broodnodig is. Monoculturen, het stimuleren van 1 enkel gewas, levert op korte termijn veel opbrengst. Het gewas krijgt alle licht en voedingsstoffen en kan goed gedijen, ten koste van de andere planten. Op korte termijn is het een voordelige productie. Maar zo'n monocultuur blijkt op langere termijn nefast voor heel de omgeving. Door gebrek aan interactie met andere gewassen, raakt de bodem uitgeput, of komen er te veel dezelfde stoffen in de bodem terecht, zijn er minder insecten, minder vogels, zijn de gewassen gevoeliger aan ziektes enz.

Ditzelfde principe kunnen we ook toepassen op een maatschappij. Interactie met andere ideeën, andere smaken, meningen,..., laat een maatschappij in welvaart leven, doet een samenleving floreren. Want in een diverse maatschappij kan iedereen zijn eigen kennis, talent en creativiteit ontwikkelen, wat uiteindelijk ten goede komt aan iedereen. Maatschappijen die terugplooien op hun eigen gelijk, en niet open staan voor anderen, kunnen floreren op korte termijn, want zij houden alles voor zichzelf. Na een langere periode echter krijgen ze een gebrek aan 'voedingsmiddel', geen vernieuwing, geen variatie, geen nieuwe technologieën, ze worden minder welvarend, en soms beginnen ze zelfs ruzie te maken met hun buurlanden, met oorlog tot gevolg.

Ik kan er niet genoeg op hameren hoe belangrijk het is om oog te hebben voor die andere medemens, en die met het nodige respect te bejegenen. En bv mensen in nood niet te laten verkommeren omwille van juridische procedures, allerlei uitvluchten, afwentelen van verantwoordelijkheden enz. Als het gaat om mensen in nood, maakt het niet uit van waar ze komen, wie ze zijn of waarom. Het minste wat we kunnen verwachten van een beschaafd, rijk land als het onze, is eerst zorgen voor een bed, bad en boterham. En nadien de procedures afwerken.

Maar we zijn hier samen om te klinken, in ons ontmoetingscentrum. Aanvankelijk opgericht door en voor de vrijzinnige humanistische verenigingen. Ondertussen ook geëvolueerd tot een plek waar ontmoetingen en gemeenschapsvormende activiteiten plaatsvinden, en waar iedereen welkom is.

Graag bedank ik het stadsbestuur en haar diensten voor alle logistieke hulp die we tot op heden mogen ontvangen.

Dank ook aan de professionele medewerkers van het huisvandeMens, altijd bereid om mee te denken en mee te helpen.

Dank aan de 2 medewerkers van dit centrum, Sanghita voor de logistieke ondersteuning en Lies als coördinator. Voor alle inlichtingen, of suggesties kunnen jullie bij hen terecht.

En tenslotte dank aan alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Zowel de vrijwilligers van vandaag die gezorgd hebben voor de lekkere hapjes als de anderen, actief op onze andere activiteiten.

Eerst en vooral wens ik u namens het huisvandeMens een warm en strijdvaardig 2023.

Het voorbije jaar kende voor het huisvandeMens verschillende hoogtepunten in Limburg. Zo deden bijna 1000 mensen op ons beroep voor informatie rond wilsverklaringen en waardig levenseinde.  Meer dan 1300 Limburgers volgden bij ons een voordracht, vorming of workshop over vrijzinnig humanistische thema’s. We ontvingen 1500 Limburgse leerlingen, die kennis maakten met het vrijzinnig humanisme. En ook voor een vrijzinnig humanistische plechtigheid vonden 330 mensen de weg naar ons. 128 nieuwe cliënten zochten een luisterend oor in 2022, daarnaast begeleidden we ook nog steeds de mensen die de weg naar ons al eerder vonden. Wat brengt hun dan tot bij ons? De mensen voelen zich eenzaam, zijn bang, zien soms geen uitweg…

We leven al een tijdje in onzekere tijden. COVID, de oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis, polarisering, terreur…  Dagelijks worden we in het nieuws geconfronteerd met geweld, onderdrukking, mensenrechten die geschonden worden, denk aan Iran. Meer en meer komt onze democratie onder hoogspanning te staan. Meer en meer worstelen wij in onze werking, en ook onze verenigingen, om het hoofd boven water te houden. Wat ons als beweging meer dan ooit doet stilstaan bij hoe we onze kernopdrachten kunnen blijven vervullen en onze maatschappelijke rol kunnen blijven opnemen.

Maar we laten ons niet ontmoedigen. Ook in 2023 blijven we ons strijdvaardig inzetten voor onze beweging. Verbinden vormt het sleutelwoord, samen staan we sterk. Onze koepelorganisatie, deMens.nu, lanceert dit jaar de campagne ‘Hoe vrij denk jij?’. Zo willen we onze krachten bundelen om positief, met open blik vooruit  te gaan. Met één stem tegen onrecht, armoede, geweld en wij-zij denken. We willen samen tot een nieuw ‘wij’ komen, voor een betere wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt.

Samen met het Vrijzinnig Punt, de verenigingen en vele partners hebben we ons afgelopen jaar daarvoor ingezet, om iedereen die mee wil doen met onze beweging samen te brengen met een warm en positief verhaal. Denk bijvoorbeeld aan onze acties in december waarbij we 2000 € konden inzamelen voor de Warmste Week. Tal van medewerkers en vrijwilligers stonden klaar om al dat eigenzinnig enthousiasme in goede banen te leiden, nen dikke merci daarvoor!

Ook in 2023 willen we zoveel mogelijk mensen blijven helpen, om op te komen en te zorgen voor zichzelf. Want alleen dan zijn we met genoeg om ook voor anderen te kunnen zorgen.

Dus laat ons vandaag starten om samen een nieuw ‘wij’-verhaal schrijven. Vooral ook in aanloop naar de verkiezingen van 2024. Onze basisrechten lijken misschien ‘verworven’, ze zijn dat allesbehalve. Daar moeten we onze stem voor gebruiken, vanuit het besef dat ons kiesgedrag niet alleen invloed heeft op onszelf en onze rechten maar ook op de anderen en de wereld. Samen kunnen we de wereld een beetje mooier maken.

 

Sara Dubois, directeur/coach huizenvandeMens Limburg

Sara Dubois, directeur/coach huizenvandeMens Limburg

Onze koepelorganisatie, deMens.nu, lanceert dit jaar de campagne ‘Hoe vrij denk jij?’. Zo willen we onze krachten bundelen om positief, met open blik vooruit  te gaan. Met één stem tegen onrecht, armoede, geweld en wij-zij denken. We willen samen tot een nieuw ‘wij’ komen, voor een betere wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt.
Dus laat ons vandaag starten om samen een nieuw ‘wij’-verhaal schrijven. Vooral ook in aanloop naar de verkiezingen van 2024. Onze basisrechten lijken misschien ‘verworven’, ze zijn dat allesbehalve.
Activiteitenboekje

Ontvang GRATIS het maandelijks activiteitenboekje in je brievenbus of via e-mail.

Vraag jouw exemplaar aan
Activiteitenboekje

Heb je vragen over onze Nieuwjaarstoespraak Hasselt 2023? Neem dan contact met ons op.

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact op.

 Velden met een * zijn verplicht.

Captcha is vereist

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Bij Vrijzinnig Limburg is er heel wat te beleven. Mis geen enkele boeiende lezing, toffe workshop, zinvolle gespreksgroep of inspirerende tentoonstelling.

Captcha is vereist