Alle Verenigingen
Verenigingen

Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die het vrije denken belangrijk vindt.

Humanistisch Verbond

Als vrijzinnig humanisten verdedigen we het recht op vrije meningsuiting en zetten we ons in voor de wilsvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Vanuit onze vrijzinnige humanistische visie zijn we voor het recht op abortus en euthanasie en stimuleren we het maatschappelijke debat over ethische thema’s. We doen aan vrij onderzoek, wat betekent dat we niet alles zo maar geloven maar de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen. We geloven in argumenten, niet in god, goden en overgeleverde godsdienstige waarheden. We vinden een goed evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid heel belangrijk; solidariteit tussen mensen en met het milieu. We zetten ons in voor een pluralistische en verdraagzame samenleving en respecteren de waarden en overtuigingen van iedereen, voor zover die stroken met de principes van een seculiere democratische rechtsstaat. Als vrijzinnig humanisten hanteren we geen heilig boek als moreel kompas. We laten ons leiden door verlichtingswaarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit en onderschrijven de belangrijke verklaringen en verdragen die de rechten van de mens tot richtsnoer voor het goede (samen)leven hebben gemaakt. Als u zich herkent in deze principes en nader kennis wil maken met de beleving van vrijzinnighumanistische waarden in het verbindende kader van een warme vereniging, dan bent u bij ons aan het goede adres! 

 

Waarom lid worden? 

Met uw lidmaatschap drukt u uw steun uit voor een warme organisatie in het hart van het sociaal-culturele middenveld die als geen ander de waarden van het humanisme en van de Verlichting (vrijheid, gelijkheid en solidariteit) én het zelfbeschikkingsrecht van het individu hoog in het vaandel draagt. Op onze activiteiten zijn alle democratisch denkende burgers van goede wil welkom, maar het is mede dankzij uw steun dat wij onze werking kunnen ontplooien en onze doelstellingen kunnen realiseren.  

Voor slechts 15 euro ben je een jaar lang lid. Een overschrijving op het rekeningnummer van het Humanistisch Verbond:  BE72 0011 7775 6216  BIC: GEBABEBB. Vermeld op de overschrijving je naam en adres en de afdeling van je keuze. 

Of kom gewoon eens langs op een van onze activiteiten en maak kennis met een afdeling van het Humanistisch Verbond in je buurt (link naar afdelingen op website). 

Als lid van het Humanistisch Verbond Limburg ontvang je GLAUKS (tweemaandelijks ledenblad van het Humanistisch Verbond Limburg) en HET VRIJE WOORD (driemaandelijks magazine voor vrijdenkers). 

Een sociaal-culturele vereniging voor vrije, kritische en solidaire mensen 

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie met meer dan 150 afdelingen actief in heel Vlaanderen en Brussel. Op jaarbasis worden honderden activiteiten georganiseerd die mensen verbinden, kritisch laten reflecteren over mens en maatschappij en uitnodigen tot maatschappelijke actie. Informatie, cultuur en educatie zijn onze handvaten om mensen te verenigen en intellectueel en sociaal te prikkelen. Ontmoeting staat centraal: het Humanistisch Verbond staat voor warme sociale contacten met gelijkgezinden én andersdenkenden, want we treden graag in dialoog. Er zijn groepen voor senioren (‘Grijze Geuzen’) en voor vrouwen (‘Vrijzinnige vrouwen’). Onze activiteiten staan open voor een gemengd en uiteenlopend publiek, inclusief andere levensbeschouwingen en culturen. We organiseren lezingen en debatten, babbelbars en praatcafés, film- en toneelvoorstellingen, groepsuitstappen en wandelingen, interculturele en interlevensbeschouwelijke activiteiten en intergenerationele projecten (link activiteitenkalender op deze website). 

Diversiteit 

Diversiteit en superdiversiteit zijn vandaag bijzonder belangrijke thema’s waaraan iedere moderne sociaal-culturele organisatie bijzondere aandacht moet besteden. In het beleidsplan 2016-2020 hebben diversiteit in het algemeen en etnisch-culturele diversiteit in het bijzonder een centrale plaats gekregen in de strategische en operationele doelstellingen. In de uitgebreide nota hieronder kunt u nalezen wat de visie is van het Humanistisch Verbond op de plaats en het belang van diversiteit in onze samenleving en op welke manier de thematiek aan bod komt in de huidige en toekomstige werking van de vereniging. 

Een humanistisch-vrijzinnige gemeenschap 

Het Humanistisch Verbond is de grootste ledenvereniging van de vrijzinnig-humanistische koepel deMens.nu. Andere organisaties die deel uitmaken van dezelfde koepel zijn bv. het Vermeylenfonds, het Willemsfonds, de Maakbare Mens, UPV (Uitstraling Permanente Vorming), Hujo (de Humanistische Jongeren), enz. 

Het Humanistisch Verbond is ook lid van de internationale vrijzinnig-humanistische verenigingen IHEU (International Humanist and Ethical Union) en EHF (European Humanist Federation). 

Contact Humanistisch Verbond Limburg

Monique Sevens - 011 21 40 04  

limburg@humanistischverbond.be 

Humanistisch Verbond 

Facebook 

 

Humanistisch Verbond in je buurt

Humanistisch Verbond: lokale afdelingen

Humanistisch Verbond: Werkgroep ouders en feesten

Humanistisch Verbond: vrijzinnige jeugdfeesten

Activiteitenboekje

Ontvang GRATIS het maandelijks activiteitenboekje in je brievenbus of via e-mail.

Vraag jouw exemplaar aan
Activiteitenboekje

Heb je vragen over onze Humanistisch Verbond? Neem dan contact met ons op.

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact op.

 Velden met een * zijn verplicht.

Captcha is vereist

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Bij Vrijzinnig Limburg is er heel wat te beleven. Mis geen enkele boeiende lezing, toffe workshop, zinvolle gespreksgroep of inspirerende tentoonstelling.

Captcha is vereist