alle artikels
#corona
#onderzoek
#VUB
#solidariteit

Solidariteit in tijden van corona

3 februari 2020, de start van de coronacrisis in België. Dit was het hoogtepunt, of beter gezegd, het laagtepunt van 2020. Wie had dat ooit zien aankomen? Ieders leven, de samenleving en de hele wereld kregen een wending. Solidariteit is een waarde die centraal staat in tijden van corona. Middenveldorganisaties en burgers slaan de handen in elkaar en verspreiden solidariteit. Burenhulp, mondmaskers naaien, videochatten, etc. We kunnen deze crisis enkel en alleen samen doorstaan. Dat solidariteit belangrijk is weten ze ook aan de VUB.

VUB-onderzoek naar solidariteit in tijden van corona

Onder solidariteit wordt verstaan: “het bekrachtigen van een gemeenschappelijk belang door leden van een groep, ten gunste van de groepsleden, maar soms ook ten koste van zichzelf”. Dit draagt dan weer bij tot sociale cohesie, ook wel maatschappelijke samenhang genoemd. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) deed onderzoek naar solidariteit in tijden van corona. Een aantal onderzoekers onderzochten namelijk hoe solidair we zijn tijdens deze coronacrisis. In de studie peilden de onderzoekers naar de acties die burgers hebben ondernomen in het kader van hulp en steun aan familie, vrienden, buren en onbekenden gedurende één week.

De studie gaf drie hoofdboodschappen weer. Ten eerste, als mensen sociaal contact met naasten behouden, engageren ze zich sneller. Sociaal contact met familie en vrienden gebeurt vooral via telefoon, online of een brief. Eén derde van de respondenten helpt hun vrienden of familie door boodschappen voor hen te doen. Ten tweede, bezorgd zijn om elkaar is de belangrijkste motivatie. Als we ons zouden inleven in elkaars situatie verloopt alles vlotter, we zitten namelijk allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn als mens gedreven om anderen te helpen. We zijn bezorgd om elkaar. Als we ons kunnen inleven in onze eigen situatie, is het gemakkelijker om ons in te leven in die van een ander. Het geeft zelfs voldoening om anderen te helpen en velen vinden dit belangrijk. Ook voelt men zich zowel familiaal als sociaal verantwoordelijk. Ten derde, intergenerationeel (tussen generaties in) biedt men vooral hulp aan sterke banden, dit zijn familie en vrienden. Tijdens deze coronaperiode biedt men ook vaker hulp aan meer oppervlakkige relaties, zwakke banden, namelijk de buren. Hierdoor ervaren we dat zwakke banden zeer waardevol kunnen zijn.

Stabiliteit

We maakten een economische krimp en ongekend ingrijpende maatregelen mee en toch staat de samenleving nog recht. De maatregelen worden gesteund door een grote meerderheid van de bevolking. Dit alles wordt nog steeds mogelijk gemaakt door solidariteit. We willen graag door deze coronacrisis komen en dat lukt enkel en alleen als we ons allen aan de regels houden, samenwerken is de boodschap.

De coronacrisis bevordert betrokkenheid en solidariteit

Vele Belgen zijn tijdens deze crisis minder met zichzelf bezig en meer met de ander. Ze maken zich zorgen over dierbaren en kwetsbare groepen en zien het als hun burgerplicht om maatregelen op te volgen, dit uit solidariteit. Er zijn verschillende initiatieven uit solidariteit ontstaan, deze initiatieven zetten in op gemeenschapszin. Voorbeelden van initiatieven zijn First We Clapped Now We Act in Halen, bubbelwandelingen binnen huizenvandeMens Zuid-Limburg en het openlucht museum in Dendermonde. We krijgen tijdens deze crisis het gevoel dat we terug betekenisvolle dingen doen en dit behoedt ons dan weer tegen weemoedig zijn.

Omgaan met de situatie

WHO (World Health Organisation) geeft vijf tips om stress te verminderen en uw welzijn te bevorderen tijdens deze coronatijden, waaronder praten met anderen en lief zijn voor uzelf en anderen. Het kan helpen om te praten met mensen die je vertrouwt en regelmatig contact te zoeken met mensen die je nauw aan het hart liggen. Vertel ze hoe je je voelt en deel mogelijke zorgen met ze. Personen die nood hebben aan een luisterend oor kunnen daarvoor terecht bij een huisvandeMens. Het is oké dat het op sommige dagen iets minder gaat dan andere dagen. Je kan bijvoorbeeld op iedere dag op vaste momenten op zoek gaan naar nieuwe informatie bij vertrouwde bronnen. Het kan je namelijk deugd doen om anderen te helpen, zo kan je steun bieden aan mensen in je gemeenschap die steun nodig hebben.

Hanne Gacoms

Activiteitenboekje

Ontvang GRATIS het maandelijks activiteitenboekje in je brievenbus of via e-mail.

Vraag jouw exemplaar aan
Activiteitenboekje

Heb je vragen over onze Solidariteit in tijden van corona? Neem dan contact met ons op.

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact op.

 Velden met een * zijn verplicht.

Captcha is vereist

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Bij Vrijzinnig Limburg is er heel wat te beleven. Mis geen enkele boeiende lezing, toffe workshop, zinvolle gespreksgroep of inspirerende tentoonstelling.

Captcha is vereist