Vrijzinnig humanisme

Memorandum lokale verkiezingen 2018

VOORSTELLEN NAAR AANLEIDING VAN
LOKALE VERKIEZINGEN
14 OKTOBER 2018

DeMens.nu schreef een memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Daarin staan 15 voorstellen voor een meer vrijzinnig humanistisch getint lokaal beleid. Het is misschien niet de meest sexy stembusgang, maar het beleid in jouw stad/gemeente heeft wel veel impact op je leven.

Het memorandum is opgebouwd rond drie kernthemas:

1. Vrijheid: baas over eigen lichaam, wereldbeeld en welzijn

 • Garandeer de vrije schoolkeuze
 • Garandeer afscheidsruimtes waar iedereen welkom is
 • Zet de mondige en kritische burger mee aan het roer
 • Waak erover dat zorginstellingen geen prestaties beperken of opdringen op grond van hun aanhorigheid
 • Versterk zelfbeschikkingsrecht: maak de registratie van wilsverklaringen euthanasie van burgers zo eenvoudig mogelijk
 • Creëer een gemeentelijke overheid voor iedereen

2. Gelijkwaardigheid: gelijke kansen maken unieke burgers

 • Creëer een volwaardig gelijkekansenbeleid, met speciale aandacht voor genderstereotypering en elke vorm van discriminatie
 • Laat lokale burgerinitiatieven meewerken aan welvaart en welzijn
 • Trek voluit de kaart van de jeugd
 • Creëer bijkomende ontmoetingsruimtes door de herbestemming (en ontwijding) van kerken

3. Solidariteit: elke mens is in de eerste plaats een mens

 • Maak werk van goede kwaliteit aan een correcte prijs in woonzorgcentra
 • Integratie: een warme samenleving begint in je stad of gemeente
 • Gebruik de integratie van het OCMW om de drempels te verlagen en groepswerking te introduceren
 • Drie denkpistes naar minder kansarmoede
 • Onderzoek de vraag naar een Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in jouw gemeente en subsidieer de waardevolle werking ervan