Vrijzinnig humanisme

Dag van het humanisme

 

21 juni: de langste dag, de dag van het licht.

Voor humanisten staat deze dag symbool voor het optimisme dat ook het vrijzinnig-humanisme kenmerkt: het geloof in de mogelijkheden van de mens om zelf zin te geven aan zijn leven, geloof in de rede, vrijheid, verbondenheid, … geloof in de mogelijkheid om een wereld te maken waarin voor elke mens een plaatsje is onder de zon.

Een nog jonge feestdag…

In de jaren 80 vierden verschillende groepen humanisten in de Verenigde Staten en Europa al een humanistische feestdag, maar niet allemaal op dezelfde dag. Binnen de ‘Internationale Humanistische en Ethische Unie’ (IHEU) rijpte het idee voor een jaarlijkse internationale humanistische feestdag. Begin jaren 90 werd men het eens over de datum:21 juni, de dag van de zomerzonnewende.

…die iedereen viert op zijn manier!

Sindsdien wordt deze dag op steeds meer plaatsen in de wereld gevierd. En dat op allerlei verschillende manieren: congressen, thema-avonden, festivalletjes, gezellige picknicks, … deze ruimte voor verschil kenmerkt ook de humanistische levensbeschouwing.

En in vlaanderen?

Ook in Vlaanderen wordt wereldhumanismedag gevierd. De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging en deMens.nu reiken om de twee jaar alternerend een prijs uit op 21 juni:

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (H-VV) reikt haar ‘Prijs Vrijzinnig Humanisme’ uit aan een persoon of organisatie die getuigt van een consequente vrijzinnig-humanistische houding. Dit jaar wordt deze prijs uitgereikt aan de Vrije Universiteit Brussel en aan haar ererector prof. em. Silvain Loccufier.

Volgend jaar is het de beurt aan deMens.nu om haar 2-jaarlijkse ‘Boekenprijs deMens.nu’ uit te reiken aan het beste Nederlandstalige non-fictieboek met vrijzinnige inslag of thematiek, dat in die voorgaande twee jaar verscheen. In 2016 ging deze prijs naar ‘Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme’ van Floris van den Berg.

Op en rond 21 juni worden er binnen Vrijzinnig Limburg heel wat activiteiten georganiseerd. Bekijk ze hier allemaal, en voel je zeker welkom om mee te vieren!

 

Lees er alles over op www.deMens.nu