Waarom kritisch denken?

Zowel onze zintuigen, onze intuïties als onze medemens kunnen ons misleiden. Pseudowetenschappen en andere irrationale overtuigingen spelen daar handig op in. Daarom is het nodig om kritisch te staan ten opzichte van zowel onze eigen opvattingen en argumenten als t.o.v. die van anderen. In onze moderne omgeving, waar we dagelijks gebombardeerd worden met allerlei informatie, is het echter moeilijk het kaf van het koren te scheiden. De nood aan kritisch denken wordt hierdoor alleen maar dringender. In deze lezing wordt ingegaan op de vraag waarom we kritisch denken nodig hebben, wordt aangetoond waarom kritisch denken niet vanzelfsprekend is en welke de meest voorkomende cognitieve valkuilen zijn.

 


Inschrijvingsformulier