Vrijzinnig Humanisme

Deze lezing wil een helder overzicht bieden van de belangrijkste aspecten van het vrijzinnig humanisme zoals zich dat vandaag aandient. Het is geen samenvatting van bestaande literatuur ter zake maar eerder een persoonlijke proeve naar de betekenis van de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing, in theorie en praktijk. Aan de hand van vier kapstokken en een aantal thema’s krijgt men een inkijk in dit bijzonder boeiend ‘huis’. Omdat deze woonst ook nooit af is, wordt de toeschouwer meteen uitgenodigd om zelf hierover mee te denken.

Gastspreker Peter Algoet studeerde Engels-Duits aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken te Gent en filosofie aan de Universiteit Gent. Als overtuigd vrijdenker en atheïst was hij jarenlang bestuurslid van het Humanistisch verbond Gent en werkte hij 15 jaar voor de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging.


Inschrijvingsformulier