Vooruitgang en woede

Kenmerkend voor het Westen is het geloof in de Vooruitgang. We geloven dat het vandaag beter is dan gisteren en dat het morgen nog beter al worden. De laatste tijd echter dringt steeds meer het besef door dat voor ‘on ze’ vooruitgang ook een prijs moet worden betaald. Door onszelf maar zeker ook, en nog veel meer, door anderen.

Spreker Gaston Moens analyseert het vooruitgangsgeloof als uitgangspunt voor een kritische blik op onze tijd.  Hij onderzoekt hoe woede en vooruitgang met elkaar verbonden zijn en vraagt zich af of de vooruitgang tot een einde gekomen is en het einde van de Homo Sapiens betekent.

 

Organisator:  HVV/West-Limburg i.s.m. HVV/ Leopoldsburg


Inschrijvingsformulier