Timbuktu

Van de een op de andere dag wemelen de straten in het Malinese Timboektoe van gewapende mannen met bedekte  gezichten en lange gewaden. Met behulp van megafoons leggen ze de bevolking nieuwe leefregels op. Het zijn jihadisten die het bewind in de streek hebben   overgenomen.

Voetbal, roken en muziek zijn verboden, kledingvoorschriften worden ingevoerd en lijfstraffen  toegepast volgens de   regels van de sharia. Ook veebezitter Kidane en zijn gezin, die ver buiten de stad leven, ontkomen niet aan de invloedssfeer van de jihadisten.


Inschrijvingsformulier