TEGEN VERBEELDING. HOE GAAN WE OM MET DE WERELD?

Hoe leiden we het leven?

Deze filosofische vraag belangt ons allen aan. In deze lezing gaat Pieter Meurs niet op zoek naar het juiste antwoord, maar ontdoet hij die belangrijke vraag van al te starre denkgewoonten.

Hij kijkt kritisch naar de dogma’s van de vrijheid en de maakbaarheid van de mens die ons individuele en maatschappelijke leven beheersen.

Vrijheid is vandaag niet simpelweg een bevrijding, het is haast een verplichting. Met dit pleidooi tegen de verbeelding breekt Pieter Meurs vastgeroeste wereldbeelden open.

Wat er werkelijk toe doet om het leven te leiden is geen nieuw beeld, maar net de weerbarstigheid ten opzichte van zulke verbeelding.

Tegen verbeelding is meer dan zomaar een kritiek, het is een bevraging en bewustmaking van hoe wij omgaan met de wereld.

Dr. Pieter Meurs (1979) studeerde sociale en culturele agogiek en wijsbegeerte. Hij is verbonden aan de opleiding Agogische wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en publiceert in nationale en internationale tijdschriften. Zijn onderzoek focust zich op het kruispunt van de filosofie en de educatiewetenschappen.

 

Organisator:  HVV/West-Limburg i.s.m. HVV/ Leopoldsburg


Inschrijvingsformulier