Samenleven met overtuigingen

Wat moeten mensen weten als ze zich vandaag ernstig en genuanceerd met levensbeschouwelijke thema’s willen inlaten? Ondanks de secularisering zijn religie, levensbeschouwing en diversiteit nog steeds onderwerp van debat. Samenleven met overtuiging(en) biedt een overzicht van de belangrijkste levensbeschouwingen en geeft achtergrondinformatie bij het huidige levensbeschouwelijke landschap wereldwijd. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de historische achtergrond en politiekfilosofische betekenis van godsdienstvrijheid, tolerantie en overheidsneutraliteit, en aan de plaats die levensbeschouwing in een liberale, democratische rechtsstaat kan krijgen. Tot slot is het een grondige aanzet tot reflectie over religie, levensbeschouwing en wetenschap. Levensbeschouwelijke diversiteit is brandend actueel, maar de hevigheid waarmee erover wordt gesproken is vaak niet recht evenredig met de kennis van zaken.


Inschrijvingsformulier