Rede en Religie

Zijn rede en religie met elkaar verenigbaar? Of zijn religieuze opvattingen onredelijk ? Moet het theïsme niet plaats maken voor het atheïsme? Of is er wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God? Is de kosmos niet het resultaat van ‘intelligent design’? Of is God dood? Laten het Christelijk, Islamitisch en Joods fundamentalisme en de opkomst van IS niet zien dat het geloof vreselijke uitwassen kent? Moet de vraag naar de relatie tussen geloven en weten niet op een nieuwe manier aan de orde worden gesteld? Deze en andere vragen staan in de lezing centraal. Daarbij wordt niet alleen gefocust op het Christendom, maar ook op de Islam, het Jodendom en andere religies. De vragen rondom religie worden belicht in zowel filosofisch als sociaalwetenschappelijk perspectief. Zo zullen onder meer de denkbeelden van Kant, Darwin, Kierkegaard, Durkheim, Nietzsche, Freud, Habermas, Dawkins en Taylor aan bod komen. Gastspreker Prof. dr. René Gabriëls is filosoof en sociaal wetenschapper.

 

Organisator: HV Maasland en het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland ‘Vita Humana’ i.s.m. & Vermeylenfonds


Inschrijvingsformulier