Pieter Meurs: Tegen verbeelding

Hoe leiden we het leven? Deze filosofische vraag belangt ons allen aan. Pieter Meurs gaat niet op zoek naar het juiste antwoord, maar ontdoet die cruciale vraag van al te rigide denkkaders. De agoog-filosoof kijkt kritisch naar de dogma’s van de vrijheid en de maakbaarheid van de mens die ons individuele en maatschappelijke leven beheersen. De druk van de hedendaagse samenleving — zowel politiek, economisch als sociaal — om toe te geven aan de heersende paradigma’s laat zich voelen in de dagelijkse praktijk van het leven. Vrijheid is vandaag niet simpelweg een bevrijding, het is haast een verplichting. Met dit pleidooi tegen de verbeelding breekt Pieter Meurs vastgeroeste wereldbeelden open. Wat er werkelijk toe doet om het leven te leiden blijkt geen nieuw beeld te zijn, maar net de weerbarstigheid ten opzichte van zulke verbeelding.

Bekijk het volledige programma van de Dag van de filosofie hier

Inschrijven kan hier