KIERKEGAARD.Vader van het existentialisme en cultuurcriticus. Nog altijd actueel

De Deense filosoof en theoloog Søren Kierkegaard (1813-1855) staat geboekstaafd als de vader van het existentialisme en inspiratiebron voor bij ons meer bekende filosofen zoals Jean Paul Sartre en Martin Heidegger.

Tegen de geest van zijn tijd in bestreed hij de ‘systeembouwers’ uit de speculatieve wijsbegeerte die immers de gehele werkelijkheid door middel van het denken wilden verklaren.

De kritiek van Kierkegaard op de toenmalige tijdsgeest en cultuur weerstaat is nog altijd actueel voor een kritische analyse van onze tijd en cultuur.

Karl Verstrynge doceert ethiek, toegepaste ethiek en existentiële filosofie aan de VUB. Hij is voorzitter van het ‘Centrum voor Ethiek en Humanisme’ en van de vzw Kierkegaard Werken.

 

Organisator:  HVV/West-Limburg i.s.m. HVV/ Leopoldsburg


Inschrijvingsformulier