Johan Braeckman: Is er leven na de dood?

De opvatting dat het leven niet eindigt met het afsterven van het lichaam, dateert wellicht reeds uit de prehistorie.

Vermoedelijk is het vereren van overleden voorouders, waarbij men ervan uitging dat hun geest op een of andere wijze nog intact was, een van de oudste vormen van religie.

Tot op heden gelooft wellicht een meerderheid van de wereldbevolking dat het leven niet ophoudt bij de dood.

Maar zijn er eigenlijk bewijzen voor deze opvatting?

In deze lezing worden de meest plausibele argumenten die het standpunt dat er leven na de dood is ondersteunen, kritisch doorgelicht.

Organisatie: Humanistisch Verbond Hasselt, Masereelfonds Hasselt, Vrijzinnige Vrouwen Limburg, Diestse Vrijzinnigen en met steun van IMD Limburg