GLOBAL ART

Willem Elias, doctor in de wijsbegeerte, emeritus sinds 2016 is als kunstcriticus een ware duivel-doet-al Hij publiceerde meerdere boeken en essays over kunsteducatie, cultuurfilosofie, cultuurbeleid…

In zijn kritieken zeer ad rem, geestig en een boeiend entertainer die geen blad voor de mond neemt.

Tijdens deze deze lezing buigt hij zich over een aantal prangende vragen. Hoe relevant kan kunst nog zijn in een geglobaliseerde samenleving? Hoe zit het met de discrepantie tussen artistieke waardering en financiële waarde van een kunstwerk? Kan kunst nog subversief zijn?

Na de lezing gaat er een kritisch vraaggesprek door onder moderatie van Johannes Kesenne.

Niet te missen voor wie kunst hoog in het hart draagt

 

Het werk op de affiche is een werk van Colin Waeghe, wiens litho, speciaal gemaakt voor de prijs vrijzinnig humanisme én aangeprijsd door Willem Elias, is hier te verkrijgen.