Geef je leven meer kleur

Je hoeft niet noodzakelijk uit te blinken in tekenen, turnen of koken. Iedereen heeft verschillende, nog onaangeroerde krachten en mogelijkheden in zich om uit te groeien tot een beter en gelukkiger mens. Door praat- en doe-activiteiten gaan we op zoek naar deze verborgen krachten en hoe we die kunnen gebruiken in ons dagelijks leven.

 

Let op: inschrijven voor de hele reeks verplicht.


Inschrijvingsformulier