Feminisme en Darwin

Tussen het feminisme en de biologische wetenschappen heeft het nooit echt geboterd. Veel feministen beschouwen het darwinistische denkkader als een uiting van genetisch determinisme en seksisme.

Op hun beurt verdenken evolutionaire wetenschappers feministen ervan te ideologisch en antiwetenschappelijk te werk te gaan.

In hoeverre kloppen hun argumenten? En wat hebben beide partijen erbij te winnen als ze naar elkaar luisteren?

In Feminisme en Darwin brengt filosofe Griet Vandermassen het conflict in kaart. Ze stelt dat feminisme en de biologische wetenschappen – en dan vooral de evolutionaire psychologie – elkaar niet alleen nodig hebben, maar zelfs krachtige bondgenoten kunnen worden.

 

Griet Vandermassen is filosofe en, zoals zij zichzelf noemt, ‘darwinistisch feministe’. Zij doet onderzoek naar het conflict tussen feminisme en darwinisme aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Ze is auteur van o.a. Darwinisme voor Dames.


Inschrijvingsformulier