Eugenetica en transhumanisme

HEERLIJKE NIEUWE WERELD?
Van eugenetica tot transhumanisme
Lezing door Prof. dr. em. Gaston Moens

In de Verlichting (18e eeuw) ontstaat het vaste geloof dat de Mens door toepassing van de Rede onbeperkt maakbaar is.

Sociale ontwikkelingen in de 19de eeuw brengen dit vooruitgangsgeloof in het gedrang. Onder invloed van de evolutietheorie van Darwin worden in de eerste helft van de 20ste eeuw (soms krasse) maatregelen voorgesteld om het menselijk ras te verbeteren. Door de excessen van het Nazi regime komen deze maatregelen echter in een zeer slecht daglicht te staan.

Maar de hoop om een ‘heerlijke nieuwe wereld’ te creëren blijft ook in onze tijd bestaan. Ontdekkingen in de menselijke genetica zoals genetische screening, genetische modificatie en gentherapie zorgen nu al voor ongeziene mogelijkheden.
Door actuele ontwikkelingen in de informatica verhogen of verbeteren de mogelijkheden van mensen reeds op spectaculaire wijze.

LOCATIE
VOC Hasselt
A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt

INSCHRIJVEN
Aanbevolen via http://upv.vub.ac.be/aanbod/heerlijke-nieuwe-wereld-van-eugenetica-tot-transhumanisme of upv@vub.ac.be of 02 614 82 20

In het kader van:
De evolutie van de mens, de natuur en de samenleving. Een reeks lezingen en debatten in Vlaanderen en Brussel over de Evolutie van de mens, de natuur en de samenleving onder impuls van Prof. dr. em. Sylvain Loccufier.

In samenwerking met: de stedelijke Vrijzinnige Ontmoetingscentra, het UZ Brussel, het Wetenschappelijk Steunfonds VUB, de regionale UPV-kernen, de lokale HVV-afdelingen, Vrijzinnig Brussel, de Vrije Universiteit Brussel, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Oostende, de Instellingen Morele Dienstverlening.