Dementie

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per type van de aandoening. Meestal kaart de partner of een familielid het zogenaamde ‘niet-pluisgevoel’ aan. Aanleiding zijn vaak subtiele maar terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter. De eerste verschijnselen zijn meestal subtiele gedragsveranderingen. Alles waar iemand het hoofd bij moet houden, kost een persoon met dementie extra inspanning: een televisie-uitzending, een gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, administratie bijhouden, problemen oplossen en beslissingen nemen. Iemand met dementie heeft bijvoorbeeld moeite met zich iets herinneren wat kortgeleden is gebeurd of kan zich moeilijk aanpassen aan nieuwe omstandigheden, heeft moeite met oriëntatie of kan moeilijk het juiste woord vinden. Dit zijn slechts enkele problemen waarmee iemand met dementie geconfronteerd wordt.

Deze veranderingen doen zich niet van de ene dag op de andere voor. Bij de ziekte van Alzheimer treden de eerste verschijnselen meestal geleidelijk op. Bij vasculaire dementie zijn deze veranderingen vaak abrupter.
De verschijnselen van dementie worden vaak duidelijker naarmate de dementie vordert. Beetje bij beetje verslechtert het verstandelijk functioneren. In de loop van de aandoening treden er veranderingen in het gedrag en karakter op en later ook op lichamelijk gebied, zoals incontinentie en gewichtsafname.

Gastspreker van de avond Mvr. Katrien Moors van het Expertisecentrum Dementie geeft tekst en uitleg gekoppeld aan de beelden van de docureeks ‘Geprikkeld door dementie’. Deze beelden zijn een Limburgs product en tonen de verhaallijn van een aantal personen met dementie en hun mantelzorgers.

Aan de hand van de beelden kaderen we dan enkele theoretische standpunten rond dementie aangevuld met praktische tips in omgaan met personen met dementie.


Inschrijvingsformulier