De theorie van alles – Gaston Moens

De zoektocht naar de Theorie van alles is zo oud als de mensheid zelf. Meer dan tweeduizend jaar geleden hield dit vraagstuk de Griekse natuurfilosofen al bezig. Tot nog toe zijn alle pogingen mislukt alhoewel er ook al heel wat vooruitgang werd geboekt. Men heeft nu een redelijk goed zicht op welke de fundamentele deeltjes en krachten zijn en wat hun verband is met de evolutie van de kosmos. Maar het plaatje is nog verre van volledig. Duizenden theoretische natuurkundigen over de hele wereld werken al meer dan twintig jaar aan een nieuwe theorie van alles, de zgn. snaartheorie. De lezing geeft een helder en niet-technisch beeld van de huidige stand van zaken op het gebied van elementaire deeltjes en van kosmologie en van de pogingen om tot een theorie van alles te komen.


Inschrijvingsformulier