De maakbaarheid van gender

Dankzij nieuwe technologische mogelijkheden en culturele verschuivingen wordt het mogelijk om je niet langer neer te leggen bij je biologische geslacht en de maatschappelijke verwachtingen die er aan vast hangen.

Nu kunnen we veranderen van man naar vrouw en omgekeerd. Of zich niet langer laten duwen in het hokje van man of vrouw en kiezen voor een zelf in te vullen geslacht X. Of het idee van ‘geslacht’ in vraag stellen en weigeren om nog langer te denken in termen van gender.

We krijgen meer dan ooit vrijheid om onze genderidentiteit naar eigen wens in te vullen. Maar welke uitdagingen brengt dit met zich mee? Is de wereld hier klaar voor? Petra De Sutter licht toe en geeft haar visie op de maakbaarheid van gender.

 

foto © Dimitri Van Zeebroeck

 

Organisatie: A. Vermeylenfonds Hasselt, huisvandeMens Hasselt, De Maakbare Mens, UPV