China en de wet van de remmende voorsprong

De economische banden tussen China en het Westen worden elke dag nauwer en nauwer. De winst van de Chinese “winkel” Alibaba is drie keer zo groot als die van het gigantische Amazon. Heel wat Belgen lopen met een chineesje in hun zak, dikwijls een Huawei. Vaak volgestouwd met Chinese apps. Chinese technologie beheerst onze communicatie-infrastructuur, ze nestelt zich in onze auto-industrie en in onze betaalsystemen en ze overklast Silicon Valley…. Hoe hebben de Chinezen dat geflikt? Worden technologische posities allesbepalend voor politieke posities? Immers, wie de kunstmatige intelligentie beheerst, zal de wereld beheersen, zei Poetin.

Zo’n 15 keer reisde Hasselaar Carlos Polenus, economist en voormalig senior advisor bij het Internationaal Vakverbond, naar China, bestudeerde er de sociaal-economische evolutie en legde er contacten in opdracht van het IVV. Ook in academische en politieke kringen werden zijn rapporten graag geraadpleegd. Zijn studiewerk en zijn persoonlijke ervaringen leidden tot een onderbouwde kijk op China en zijn internationale relaties.

Op 4 oktober schetst Polenus de recente geschiedenis van China, de evolutie van China’s internationale positie, de unieke rol van het staatsapparaat en de politieke elite. Wat betekent dat alles voor de internationale relaties en voor de dominante plaats van China in de wereld van informatica en artificiële intelligentie?

Geopolitiek, geldwezen, hitech… Polenus bekijkt het telkens door een Chinese bril.

Organisator: Masereelfonds Hasselt, Humanistisch Verbond Hasselt