Anti-depressiva, een genuanceerd afwegen (2)

Heeft iemand in jouw omgeving depressieve klachten? We gaan in op de impact van antidepressiva en psychische klachten op het netwerk. Hoe kan je een persoon met depressieve klachten beter begrijpen én ondersteunen? Je werkt aan een individueel plan van aanpak met de centrale vraag ‘Wat heb ik als netwerk nodig om er te zijn voor mijzelf én de ander?’

 

Wanneer: maandag 08 & 15/11 – van 19.00 tot 22.00 uur

Verplicht inschrijven: een initiatief van VormingplusLimburg i.s.m. huisvandeMens Genk – inschrijven vormingplus-limburg.be